Makers District Warehouse
We make the Future

SuGu Warehouse werkt als aanjager van hightech design- en maakindustrie in M4H in Rotterdam. 

De aanwezige bedrijven bewegen zich in internationale commerciële, creatieve en kennisintensieve netwerken. 

Cutting edge en circulair design, on-demand manufacturing, additive & advanced manufacturing zijn onderdelen van de NextEconomy die te vinden zijn in het pand aan de Galileistraat. 

Innovatief ondernemerschap, kwaliteit en onderlinge samenwerking is de bepalende factor in het pand aan de Galileistraat. SuGu Warehouse is een dynamisch ecosysteem van bedrijven waar constant cross-overs van culturen, ervaringen en ideeen plaatsvinden.